عربي
english
نشستی با حافظ قرآن

خالد....

چه بسیار خوشحال می شدم وقتی او را در راه رفت و آمد به مسجد می دیدم...

پس از ادای نماز عصر از مسجد خارج می شدیم، اما او در مقابل استادش زانو زده بود، گاهی حفظ می کرد..گاهی می شنید.... گاهی تجوید می آموخت...


در میان هم سن و سالهایش او را متفاوت با بقیه می دیدم، در اخلاق و رفتار و ادبش، هرکس او را می دیدید برایش آینده ای روشن تصور می نمود.


گفتم: خالدجان سخنی است که سالها در دل دارم ومی خواهم برایت بازگو کنم، گمان می کنم اکنون وقتش فرا رسیده...
همتی بسیار بزرگ داشت...روزی او را خارج از حلقه ی قرآن یافتم، جز روزهای اندکی به حافظ شدنش نمانده بود، او را صدا زدم.. خالد بیا اینجا... خیلی محترمانه گفت: چشم شیخ..

خالدجان... خداوند تو را با حفظ و آموزش کتابش گرامی داشته، و روزهایت را با آن مشغول کردی وقتی که دیگران مشغول تماشای تلوزیون و فوتبال هستند، و شبهایت را با قرآن آباد ساختی وقتی که هم سن و سالی هایت مشغول شبگذرانی با موسیقی و گناهان دیگری هستند...

پس حق قرآن را ادا کن... گفت: حق قرآن چیست؟

گفتم: مواظب باش از عمل به فرامین قرآن غافل نشوی...

یهود برآنان خشم گرفته شد و نصاری گمراه شدند، یهودیان بخاطر اینکه علم داشتند و بدان عمل نمی کردند... و نصاری بخاطری که جاهلانه عمل می کردند...

ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: چه بسا کسانی که قرآن می خوانند ولی قرآن آنان را نفرین می کند... می خواند (ألا لعنة الله على الفاسقين) آگاه باشید که نفرین خدا بر فاسقین است...و خودش فاسق می باشد!.. و می خواند (فنجعل لعنة الله على الكاذبين) پس نفرین و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم... و خودش از دروغگویان است...

برادر عزیزم...بگذار قرآن اثر خود را بر تو بگذارد،زبان و چشم و دیگر اعضای بدنت را کنترل کن، چرا که تو از اهل الله و خاصان درگان الهی هستی...

می خواهم هرکسی تو را ببیند...مادر،پدر،برادران،همکلاسی ها، مدرسینت، همه بدانند که قرآن تو را تربیت نموده، آری... نگریستن ها، شنیدن ها، نشستن هایت همه را تربیت کرده بگونه ای که کاملا با دیگران تفاوت داری..

آیا شنیده ای که مادرمان عایشه رضی الله عنها وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را توصیف می کنند می فرمایند: اخلاقش قرآن بود، آری، وقتی می خواند (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) و نیکی کنید همانا الله نیکوکاران را دوست دارد،پس به بزرگ و کوچک و توانگر و فقیر به همه نیکی می کند، وقتی می خواند  (يغضوا من أبصارهم) چشمان خود را فروهشته دارند...چشمانش را می بندد...آیا مثل او شده ای؟

خالد جان...حق قرآن بر تو این است که پایبند به مراجعه و مرور و تکرار آن باشی، چرا که قرآن بیش از شترپابسته از ذهن می گریزد،اما اگر پایبندش بودی و حقش را ادا کردی، در قبر مونس تنهایی ات می شود، و روز قیامت شفاعتت را می کند، و در بهشت به تو گفته می شود: به مانند دنیا بخوان و بالا برو و جایگاه تو نزد آخرین آیه ای است که می خوانی..

و در پایان...

همانگونه که آموزش دیده ای به دیگران نیز آموزش بده، چرا که بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد.