عربي
english
پیروزی از آن اسلام است

همانا الله عزوجل پیامبرانش را بسوی انسانها روانه داشت تا توحید و یکتاپرستی را در میان مردم منتشر نموده؛ و با شرک و بت پرستی مبارزه کنند.

و همه ی پیامبرانش را  با یک منهج و ایده و برای یک هدف فرستاد (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [الأنبياء/ ٢٥ ]

و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید.

همه ی پیامبران اقوام خود را بسوی توحید فراخواندند و از ارتکاب شرک باز داشتند، و الله عزوجل در کتابش بیان می کند که همواره پیروزی از آن پیامبران الهی بوده است

[وكان حقا علينا نصر المؤمنين] الروم

و یاری مؤمنان، حقی برعهده‌ی ماست.

[حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ] يوسف

و چون پیامبران نا امید شدند و قومشان پنداشتند که هشدار دروغینی به آنان داده شده است، یاری ما برای پیامبران سر رسید و هر که را خواستیم، نجات دادیم

آنگاه که الله عزوجل از یاری و دفاع از مؤمنان سخن می گوید می فرماید:

[ِإن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ] [الحج/ ٣٨ ]،  بی‌گمان الله، از مؤمنان دفاع می‌کند؛ همانا الله هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد.

الله عزوجل این مبدأ و اساس را در زندگی همه ی پیامبران قرار داد، چه پیامبرانی که بسوی بنی اسرائیل برانگیخته شده بودند؛ وچه پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

  و پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در دشوارترین و سخت ترین لحظه ها این مبدأ و قانون الهی را به یارانش یادآور می شدند، و به آنها امید نصرت الهی را می داد.

روزی ایشان به پرده ی کعبه تکیه داده بود درحالیکه یارانش امثال بلال و خباب و ...شکنجه می شدند، خباب درحاليكه آثار شكنجه بر بدنش نمايان بوى خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم  رسیده و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا برای ما از  جانب الله درخواست نصرت و یاری نمی کنید؟!

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از محلی که بر آن تکیه داده بود برخاسته و فرمودند: ای خباب، در امتهای پیش از شما کسانی بودند که با اره از فرق سر آنها را دو نیم می کردند و آنها از دین خود دست نمی کشیدند، و آهنی با لبه ی تیز در بدنش فرو می کردند تا به استخوانش می رسید، ولی باز هم از دین خود دست نمی کشید، و به الله سوگند؛ اگر چه کفار مرا در هر مکانی بیازارند و مرا دیوانه و ساحر و کاهن و دروغگو بخوانند، الله  این دین را کامل خواهد کرد!

اگر درحالیکه سجده می کنم شکمبه ی گوسفند بر سرم می ریزند و کسی جز فاطمه نمی یابم تا آنرا از من دور کند؛ باز هم این دین کامل خواهد شد!

با وجود اینکه بلال و سمیه و عمار شکنجه می شوند... با وجود همه ی اینها رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم خبر از پیروزی مسلمانان می داد و می فرمود:

"به الله سوگند اسلام همه جا منتشر شده و فراگیر می شود، تا جایی که سواره از صنعاء راه حضرموت را در پیش می گیرد،از کسی جز الله نمی ترسد و گرگی که مبادا به گوسفندانش حمله ور شود"

سپس فرمودند: و لکن شما مردمی عجول هستید،

در سخت ترین و دشوارترین لحظه ها به یارانش می فهماند که تقدیر الهی بر غالب شدن  مسلمانان نوشته شده، و دین اسلام به هر سرزمینی که ماه و خورشید بر آن می تابد خواهد رسید.

پس سزاوار است که به یاری الهی و پیروزی بندگان مخلص الهی يقين داشته باشیم.