عربي
english
حمله به رسانه های اسلامی

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برر تنوع در وسایل دعوت حریص بودند، امام بخاری از ابن عباس رضی الله عنمها نقل می کند که: وقتی آیه ی { وأنذر عشيرتك الأقربين } نازل شد ، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز کوه صفا بالا رفته و ندا سر دادند:

یا بنی فهر، یا بنی عدی، و شاخه های مختلف قریش را فراخواندند، تا اینکه جمع شدند، و قریشیان هرکه می توانست خودش آمد، و اگر نمی توانست کسی را فرستاد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است، ابولهب و قریش آمدند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:" اگر به شما بگویم سپاهی در این دشت وجود دارد که می خواهد به شما شبیخون بزند! آیا مرا تصدیق می کنید و سخن مرا خواهید پذیرفت؟" گفتند: آری، ما تاکنون دروغی از تو نشنیده ایم، ایشان فرمودند:"من شما را از عذابی دردناک بیم می دهم".

در این داستان می بینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حریص بود که در مکانی بالا بایستد تا ابزار تبلیغ و رساندن سخنش به خوبی فراهم شود، و همچنین در زندگی مبارکشان حریص بودند از کلیه ی امکانات برای رساند صدایش به دیگران استفاده کنند، ایشان در ابتدا با تکیه بر تنه ی درخت نخلی خطبه می خواندند، و فرمودند: ایستادن برای من دشوار است، تمیم داری به ایشان فرمود: آیا برایتان منبری نسازیم آنگونه که دیدم در شام می سازند؟

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با یارانش مشورت کرده و تصمیم گرفتند منبری بسازند تا ایشان بر فراز آن خطبه بخوانند، عباس بن عبدالمطلب فرمودند: من غلامی نجار بنام کلاب دارم به او می گویم منبر را بسازد، و رسول الله صلی الله علیه و سلم پذیرفتند.

امروز با پیشرفت دنیا و تبدیل شدنش به دهکده ای کوچک،برخی از علما و خیراندیشان تصمیم گرفتند چند شبکه ی ماهواره ای افتتاح کنند تا صدای اسلام را به آقصی نقاط دنیا برسانند، و موفق شدن خوبی ها را گسترش داده ، و دین اسلام را ظاهر کنند، و بدعتها را از بین برده و حق را آشکار کنند، و این عمل برای بدعتگذاران خوشایند نبود، به همین دلیل تصمیم گرفتند با پارازیت افکندن بر آن مانع  مشاهده ی مردم شوند، تا اینکه موفق شدند برخی از این شبکه ها را تعطیل کرده و شبکه هایی را جایگزین کنند که سریال های پوچ و رقص زنان و .. را پخش می کنند و حقا حال این قوم بسان قوم لوط است آنگاه که گفتند:

( أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ).

"خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید؛ اینها مردمی هستند که خواهان پاکی‌اند"

این عده از این شبکه ها خوششان نمی آید چرا که صدای قرآن پخش می کنند، و توحید و عقیده را به مردم آموزش داده، و دین را منتشر می کنند، (تلك إذا قسمة ضيزى ) .

و خنده دار اینجاست که می گویند: شبکه های اسلامی جو عمومی را به خطر می اندازد!!!

شبکه های اسلامی که قرآن و سنت را نشر می کنند به بهانه ی  به خطر انداختن جو عمومی تعطیل می شود و شبکه هایی که به مادرمان ام المؤمنین عایشه ی صدیقه رضی الله عنها اهانت می کند رها می شود و جو عمومی را به هم نمی زند، و مذهب پرستی محسوب نمی شود!

این عده گمان می برند اسلام تحت تأثیر این حمله ها قرار خواهد گرفت، غافل از اینکه الله خودش حفاظت از دینش را بر عهده گرفته و فرموده است:

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله )

"او، ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق و راستین فرستاد تا آن‌ را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند"

الله عزوجل به وسیله ی شبکه های ماهواره ای و دیگر وسائل ارتباط جمعی این دین را آشکار کرده است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:

این دین تا هرکجا که روز و شب بر آن پرده افکند خواهد رسید، و الله هیچ خانه ای در شهر و یا روستا و بادیه ای نیست مگر اینکه الله او را بر این دین داخل می کند، با عزت انسان های عزیز و یا ذلت انسانهای ذلیل، عزتی که الله اسلام و مسلمانان را بدان وسیله عزت می دهد، و ذلتی که بدان وسیله کفر را ذلیل و خوار می کند).

و در مقابل این همه تهاجمی که ما می بینیم سزاوار است که دنبال جایگزینی برای نشر دین باشیم، و از این شبکه ها به شیوه های مختلف حمایت کنیم تا پیام اسلام را به شرق و غرب گیتی برسانند.

و الله نور خویش را کامل خواهد کرد.