عربي
english
شایعه ی سخنرانی دکتر محمد العریفی در مدینه ی منوره

شایعه شده که جناب دکتر روز سه شنبه 16/1/1435 هـ در مدینه ی منوره سخنرانی دارند

این خبر درست نیست،

و سخنرانی جناب دکتر در مدینه ی منوره ان شاء الله دوماه دیگر خواهد بود.