عربي
english
( از زندگی ات لذت ببر) واقعا زیبا بود

السلام علیکم

حالتان چطوره جناب دکتر؟

جوانی 33 ساله هستم.... در تمام عمرم به یاد ندارم به جز قرآن کتابی را کامل خوانده باشم،

الحمدلله امروز پس از نماز صبح خواندن کتابتان "  از زندگی ات لذت ببر" را بطور کامل به پایان رساندم،

 

گویا دکتر عریفی کنارم نشسته و با من سخن می گوید..

بی پرده بگویم:

احساس می کنم به اندازه ی 20 سال در زندگی ام تجربه حاصل کرده ام،

چنان از این کتاب خوشم آمده و متأثر شده ام که تصمیم گرفته ام بارها آنرا بخوانم.

خداوند شما موجب سودرسانی بندگانش قرار دهد، و به منزلتتان بیفزاید  و آنرا در ترازوی نیکی هایتان قرار دهد،

و خواهش می کنم برایم دعای هدایت و توفیق کسب علم نافع و عمل صالح و اخلاص در گفتار و کردار بنمایید...

از اینکه سخنم به درازا کشید معذرت می خواهم.

دوستدارتان: ابویاسر