عربي
english
صبر در مقابل همسر

جناب دکتر

من امسال در حالی از سفر حج بازگشتم که کتاب ( از زندگی ات لذت ببر) شما را از کتابفروشی نزدیک مسجد نورچشمم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خریداری کردم

قبل از سفرم خیلی افسرده حال بودم،

قبل از همه چیز بخاطر بدرفتاری ام با مردم، بویژه با همسرم!

13 سال باهاش زندگی کردم اما کلید شخصیتش را نمی دانستم،

و فکر می کردم تنها راه چاره این است که صبرپیشه کنم!

اما:

پس از مطالعه ی این کتاب گشایشی از جانب خدا دیدم،

کامل خواندمش، و اکنون برای بار دوم است که می خوانم،

و خیلی خوشحال شدم وقتی شماره تلفنت را در کتاب دیدم، برای اینکه با شما تماس بگیرم و از زحمتهایتان سپاسگذاری کنم،

واقعا این کتاب زندگی انسان را به بهترین وجه عوض می کند.

خواهرتان از مصر