عربي
english
سخنرانی دکتر عریفی در جده با استقبال گسترده ی مردم روبرو شد.

 جناب دکتر محمد العریفی روز جمعه ی گذشته پس از نماز مغرب در مسجد جامع ملک سعود در جده پیرامون داستان " اصحاب دو باغ" که در سوره ی کهف ذکر شده سخنرانی کردند.

جناب دکتر پس از اشاره به این داستان قرآنی به ذکر فوائد و درس هایی که ما از این داستان می گیریم پرداختند.

گفتنی است که مسجد مملو از جمعیت حاضر بود و بسیاری از مردم در صحن خارجی و خیابان به این سخنرانی گوش فرا دادند.