عربي
english
درباره ی برنامه ی (ضع بصمتک – انگشت نگاری کن)

" ضع بصمتک" مانند طلایی است که نشستن غبار بر روی آن از ارزشش نمی کاهد،

همواره گران قیمت و باارزش خواهد ماند،

مانند بارانی که می بارد،

و چون غائب شود، همه گویدند کجاست!

مانند دریاست که نسیم امواجش التیامی بر اندوه خسته هاست،

استاد عزیزمان برنامه کی پخش می شود؟

عادت کرده ایم برنامه تان را پیگیری کنیم و

بشنویم

قانع شویم

عمل کنیم

بی پرده عرض کنم:

برنامه تان زندگیمان را دگرگون کرد،

امیدوارم هیچگاه این برنامه متوقف نشود و  استمرار داشته باشد.

جناب دکتر

ما عده ای دانشجویان دختر دانشکده ی پزشکی در مصر هستیم، که کتاب ( او شهبانوست) شما بیشترین تأثیر را در زندگی ما داشت.

نیمه عریان وارد دانشگاه شدیم و نمی دانستیم حجاب چیست تا اینکه این کتاب را مطالعه کردیم،

و از فضل الهی و این دعوت مبارک اکنون نقاب می پوشیم، و به تعدادمان افزوده می شود، و خود حجابمان دعوتی برای دیگران شده.

دانشکده ی پزشکی ( مصر)