عربي
english
برنامه ی زنده ی "با دکتر عریفی"

 

برنامه ی زنده ی "با دکتر عریفی"

هر پنجشنبه از کانال ماهواره ای ( البدایة)

فرکانس کانال

نايل سات 12054

سیمبل ریت  27500 

پخش اینترنتی


http://bedaya.tv/section/9/Bedaya.Live