عربي
english
بزرگترین عبادت

آیا می خواهی بدانی بزرگترین عبادت چیست؟...

عبادتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حال آنرا انجام می داد.... بلکه خداوند مؤمنان را امر کرده پس از هر نماز آنرا انجام دهند...بعد از روزه.... بعد از حج ... و حتی وقت نبرد و کارزار...و قبل از خوردن و بعد از آن....قبل از خوابیدن و پس از آن...

عبادتی که نه نیازی به رو به قبله شدن دارد و نه نیاز به سترعورت و نه شرکت در جماعت و نه مسافرت برای دست یافتنش و نه بخشش یک ریال بخاطرش....عبادتی که بزرگ و کوچک... توانگر و مستمند.... مرد و زن... دانشمند و نادان .... مشغول و بیکار همه می توانند انجامش دهند!! آیا می دانی این عبادت چیست؟

عبادتی که الله عزوجل  مردها  زنان صالح بخاطر انجام دادنش ستوده است ( مردان و زنانی که بسیارخدا را یاد می کنند  خداوند برایشان بخشش و پاداشی بزرگ فراهم نموده)

و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا شما را از برترین عملتان و پاکترینش نزد پروردگارتان و پرارزشترین  آن آگاه نسازم؟! عملی که برایتان از بخشش طلا و نقره برتر است و نیز از اینکه دشمنتان را در نبرد دریابید و گردنهایشان را بزنید و گردنهایتان را بزنند! صحابه عرض کردند: بله ای رسول خدا، ایشان فرمودند: ذکر الله عزوجل و یاد کردنش.

معاذ بن جبل رضی الله عنه می فرماید: هیچ عملی به اندازه ذکر الله عزوجل نیست که انسان را از عذاب دوزخ نجات دهد.

و ابوهریره رضی الله عنه در شبانه روز بیش از 12 هزار بار سبحان الله می گفت!! و می فرمود: با این تسبیح گفتن ها خود را از آتش دوزخ می رهانم.

 و برترین ذکر قرائت آیت الکرسی پس از هر نماز می باشد... رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: کسی که پس از هر نماز آیت الکرسی را بخواند بین او و بهشت فاصله ای جز مرگ نخواهد بود.

 و نیز فرمودند: هیچکدام از شما وضوی کامل نمی گیرد و پس از آن این دعا را نمی خواند که (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله) مگر اینکه هشت در بهشت برایش گشوده می شود تا از هرکدام بخواهد داخل شود.

پس در تمام احوالت ذکر خدا را از یاد مبر....آری...شاید در برپاداشتن نماز شب کوتاهی کنی... و یا روزه ی سنت... یا صدقه دادن....متوجه باشد که در ذکر خدا سستی نکنی.... برایت هزینه بردار نیست... در حالیکه الله عزوجل می فرماید: مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزار من باشید و کفران نعمت نکنید.